Polityka prywatności - Mizkan

1 Wprowadzenie

Mizkan Euro („Mizkan”)1 to grupa przedsiębiorstw z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją produktów spożywczych Firma operuje pod różnymi markami, m.in.: Sarsons, Branston, Haywards, Mizkan i Dufrais.

Mizkan prowadzi korporacyjną stronę internetową o nazwie www.Mizkan.co.uk oraz szereg internetowych stron marek produktów. Strona korporacyjna zawiera łącze do wielu witryn z markowymi produktami, takich jak;

• https://www.sarsons.co.uk/
• https://www.haywardspickles.co.uk/
• https://bringoutthebranston.co.uk/
• itp.

Niniejsze Zawiadomienie („Zawiadomienie”) dla konsumentów i klientów dotycząca uczciwego przetwarzania danych osobowych oraz informacje o plikach cookie znajduje się na każdej z tych witryn. Niniejsze Zawiadomienie ma na celu poinformowanie konsumentów i klientów 2 (tj. „Ciebie”) o tym, w jaki sposób w firmie Mizkan („My”) przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o środkach i procesach, które wprowadziliśmy w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony.

Ponadto niniejsze zawiadomienie może zostać przekazane w formacie cyfrowym lub papierowym lub możemy odnosić się do jego lokalizacji na naszej stronie intranetowej, jeśli odwiedzasz którąkolwiek z naszych lokalizacji lub jeśli udostępniasz nam swoje dane osobowe w innym miejscu.

Przekazujemy Ci te informacje zgodnie z wymogami ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”).

2 Zakres Zawiadomienia o rzetelnym przetwarzaniu

Niniejsza zawiadomienie o rzetelnym przetwarzaniu dotyczy wszystkich danych osobowych Konsumentów i Klientów firmy Mizkan przetwarzanych przez firmę Mizkan w jakikolwiek sposób i/lub za pośrednictwem dowolnego medium.

3 Przetwarzanie danych zgodne z prawem

Będziemy przetwarzać wyłącznie twoje dane osobowe:

a. gdzie wyrażono zgodę;
b. gdy przetwarzanie jest niezbędne do dostarczenia Tobie naszych produktów lub usług;
c. gdy przetwarzanie jest niezbędne, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie;
d. gdy przetwarzanie jest niezbędne do utrzymania naszej relacji z Tobą;
e. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych;
f. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.

W powyższym przypadku (a), możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, składając żądanie określone w punkcie 14 poniżej.

4 Jakie dane osobowe zbierzemy o Tobie?

Przetwarzamy następujące rodzaje Twoich danych osobowych:

a. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, obsługę Twittera i/lub Instagrama oraz inne dane kontaktowe;
b. Szczegóły Twoich preferencji dotyczących rodzajów wydarzeń marketingowych lub materiałów;
c. Twoje wiadomości, opinie lub udział w ankietach i kwestionariuszach klientów;
d. Inne wiadomości, które do nas wysyłasz; i
e. Szczegóły dostępu do naszych stron internetowych (w tym adres IP).

Podanie nam swoich danych osobowych może być obowiązkowe, abyśmy mogli zarządzać naszą działalnością i operacjami, utrzymywać nasze relacje z Tobą, dostarczać Tobie nasze produkty lub usługi lub wypełniać nasze zobowiązania prawne i regulacyjne. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie utrzymać z Tobą relacji lub dostarczyć Tobie naszych produktów lub usług.

Dokładamy wszelkich starań, aby zachować dokładność i kompletność Twoich danych osobowych, które przechowujemy, oraz zapewnić, że wszystkie Twoje dane osobowe są aktualne. Możesz nam jednak w tym znacznie pomóc, kontaktując się z nami niezwłocznie, jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w Twoich danych osobowych lub jeśli dowiesz się, że posiadamy niedokładne dane osobowe, które Cię dotyczą (patrz sekcja 11 poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niedokładnych, nieautentycznych, niepełnych lub niekompletnych danych osobowych, które nam przekazujesz.

5 W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Zwykle gromadzimy Twoje dane osobowe na podstawie informacji, które przekazujesz w trakcie relacji z nami. Zwykle odbywa się to poprzez:

• Wysyłasz nam e-maile i inną korespondencję
• Formularze i dokumenty używane podczas rejestracji na naszych listach wiadomości marketingowych lub rynkowych
• Informacje rejestracyjne używane do uzyskiwania dostępu do naszych produktów lub usług
• Informacje, które jako klient przekazujesz nam jako dostawcy, abyśmy mogli wysłać do Ciebie i wystawić Tobie rachunek oraz skontaktować się z Tobą w sprawie zamówień i/lub problemów
• Formularze, o wypełnienie których prosimy Ciebie podczas wizyty w jednym z naszych zakładów produkcyjnych i/lub biur

6 Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z zarządzaniem naszymi relacjami z Tobą oraz dostarczaniem Tobie naszych produktów i usług w następujących celach:

a. aby dostarczyć Ci żądane produkty lub usługi;
b. dostarczania materiałów promocyjnych i marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Ciebie zainteresować;
c. do monitorowania i oceny zgodności z różnymi przepisami prawa oraz naszymi zasadami i standardami;
d. do przestrzegania naszych zobowiązań i żądań prawnych i regulacyjnych w dowolnym miejscu na świecie, w tym składać sprawozdania i/lub podlegać audytowi przez krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne;
e. do przeprowadzania kontroli prania pieniędzy, kontroli finansowych i kredytowych oraz do celów zapobiegania oszustwom i przestępczości oraz ich wykrywania;
f. do celów administracyjnych związanych z bezpieczeństwem i dostępem do naszych stron internetowych i aplikacji;
g. do przestrzegania nakazów sądowych oraz wykonywać i/lub bronić naszych praw;
h. aby zająć się twoją skargą lub wszelkimi obawami dotyczącymi twojego zdrowia i/lub dobrego samopoczucia;
i. w jakimkolwiek innym uzasadnionym celu biznesowym;
j. w inny sposób dozwolony lub wymagany przez jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy; albo/i
k. dla Twojego bezpieczeństwa, gdy przebywasz w naszych biurach i / lub zakładach produkcyjnych.

W niektórych przypadkach, takich jak na przykład konkurs lub losowanie nagród, możesz podać nam określone informacje, takie jak zdjęcie, które mogą zawierać dane osobowe. W tych konkretnych przypadkach zawsze powiemy Tobie, w jakim celu zbieramy informacje i jak długo zamierzamy je przechowywać.

Jeśli chcesz udostępnić nam dane osobowe w konkretnych sprawach, takich jak zdrowie, abyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie i/lub skargę, możemy poprosić Ciebie o zgodę przed przetwarzaniem takich danych. Jeśli prześlesz swoją prośbę online, możemy poprosić Cię o zgodę online, zanim prześlesz pytanie. Jeśli przesyłasz swoją korespondencję pocztą, możemy najpierw skontaktować się z Tobą i poprosić Ciebie o pisemną zgodę. Jeśli zadzwonisz do nas, możemy poprosić Cię o zgodę w rozmowie telefonicznej i zarejestrujemy Twoją odpowiedź, zanim będziemy mogli przetworzyć Twoje dane osobowe. We wszystkich trzech przypadkach będziemy przechowywać zapis Twojej zgody na przetwarzanie przez nas takich konkretnych danych.

Uwaga: „WŁAŚCIWOŚCI PLIKU KOMPUTEROWEGO”; Każdy przesyłany nam plik graficzny może zawierać dodatkowe informacje we „WŁAŚCIWOŚCIACH”. Zdjęcia wykonane telefonem komórkowym mogą wskazywać we „WŁAŚCIWOŚCIACH” współrzędne GPS miejsca wykonania zdjęcia. Ze względów ostrożności zalecamy usunięcie wszystkich dodatkowych danych z „WŁAŚCIWOŚCI” przed przesłaniem nam tego zdjęcia.

7 Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych używamy dwóch różnych kategorii plików cookie; ściśle niezbędne pliki cookie i pliki cookie dotyczące wydajności. Pierwsza kategoria plików cookie służy do przechowywania unikalnego identyfikatora, który pozwala nam zarządzać i jednoznacznie identyfikować Ciebie jako użytkownika, abyśmy mogli zapewnić Tobie spójną i dokładną obsługę. Druga kategoria plików cookie gromadzi informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej i może być przez nas wykorzystywana, aby przekazywać Tobie bardziej podobne informacje. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotycząca plików cookie na naszej stronie korporacyjnej.

8 Międzynarodowe przekazywanie Danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane (w tym dostępne lub przechowywane) do kraju lub terytorium poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym do krajów, których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jaki przysługuje w ramach EOG. Gdy udostępniamy Twoje dane osobowe spółkom należącym do naszej grupy w Japonii, będziemy polegać na decyzji Komisji Europejskiej zgodnie z art. 45 RODO, zgodnie z którą japońskie przepisy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, jaki przysługuje w EOG.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe innym spółkom należącym do grupy i innym stronom trzecim (określonym w punkcie 9 poniżej) zlokalizowanym w krajach, w których przepisy prawa nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jaki przysługuje w krajach EOG. W takich przypadkach zapewnimy, że wszelkie takie międzynarodowe transfery będą podlegały odpowiednim lub odpowiednim zabezpieczeniom zgodnie z wymogami RODO. Możesz uzyskać kopie odpowiednich dokumentów zabezpieczających, składając wniosek określony w sekcji 14 poniżej.

9 Kiedy możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani wymieniać Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będziemy ujawniać tylko następującym odbiorcom:

a. do spółek naszej grupy;

b. stronom trzecim, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu, takim jak;

 • Dostawcy komunikacji dla konsumentów i klientów w takich obszarach jak;
  • Komunikacja w mediach cyfrowych i społecznościowych
  • Obsługa klienta
  • Reklama
  • Badania rynku
 • Dostawcy usług logistycznych
 • Dostawcy usług prawnych
 • Dostawcy usług wsparcia IT w obszarach takich jak;
  • Tworzenie i zarządzanie stroną internetową
  • Hosting strony internetowej
  • Podmioty świadczące ogólne usługi informatyczne
  • Rozwój aplikacji
 • Podmioty udzielające gwarancji w takich obszarach;
  • Audyt zewnętrzny i wewnętrzny
  • Zdrowie, bezpieczeństwo, higiena i kwestie techniczne

c. jakiejkolwiek stronie trzeciej, której cedujemy lub nowelizujemy którekolwiek z naszych praw lub obowiązków;
d. każdemu potencjalnemu nabywcy w przypadku sprzedaży jakiejkolwiek części naszej działalności lub aktywów; i/lub
e. jakiegokolwiek rządowi, agencji regulacyjnej, organu egzekucyjnego lub wymiany lub sądu, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy lub na ich żądanie.

10 Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Zobowiązujemy się zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe oraz wdrażać i utrzymywać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem.

11 Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych

Jeśli chcesz, abyśmy przestali wysyłać Tobie e-maile, skorzystaj z opcji na końcu naszej wiadomości e-mail, w której możesz poprosić o usunięcie Ciebie z naszej listy mailingowej.

Jeśli chcesz:

a. aktualizować, modyfikować, usuwać Twoje dane osobowe lub uzyskiwać kopię swoich danych osobowych, które posiadamy; lub
b. ograniczyć lub uniemożliwić nam wykorzystywanie jakichkolwiek danych osobowych, które posiadamy,

możesz przedłożyć taką prośbę, kontaktując się z nami, jak określono w sekcji 14 poniżej.

W każdej z sytuacji wymienionych powyżej możemy poprosić Cię o udowodnienie swojej tożsamości, dostarczając nam kopię ważnego środka identyfikacyjnego, abyśmy mogli spełnić nasze zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa i zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu danych.

12 Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych lub polityki wewnętrznej.

13 Jak aktualizujemy lub zmieniamy niniejsze zawiadomienie o sprawiedliwym postępowaniu?

Niniejsze Zawiadomienie nie tworzy żadnego stosunku umownego pomiędzy Klientem a nami, a my możemy wprowadzać zmiany lub aktualizować części niniejszego Zawiadomienia w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami lub po aktualizacji naszych wewnętrznych praktyk. Dokonamy tego poprzez aktualizację niniejszego Zawiadomienia na naszej brytyjskiej stronie korporacyjnej www.mizkan.co.uk oraz na wszystkich stronach internetowych naszych marek produktów, które są połączone z tą brytyjską stroną korporacyjną.

Nie zostaniesz bezpośrednio powiadomiony o takiej zmianie. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie niniejszego Zawiadomienia, aby mieć pełną świadomość wszelkich zmian lub aktualizacji.

14 Jak możesz się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące treści niniejszego Zawiadomienia lub Twoich danych osobowych lub chcesz złożyć wniosek w związku z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych:

E-mail: [email protected]

Adres pocztowy: Koordynator ds. RODO, Mizkan Euro, Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londyn W4 5XS

Składając wniosek, prosimy o podanie następujących informacji;

• Twoje imię i nazwisko
• Twój adres e-mail (lub adres pocztowy, jeśli wcześniej podałeś nam swój adres pocztowy)
• Data złożenia wniosku
• Data, w której przekazałeś nam swoje dane osobowe lub opis konkretnej sytuacji, 3 w której przekazałeś nam swoje dane osobowe
• Charakter Twojego wniosku (tj. czy chcesz, abyśmy poprawili Twoje dane, abyśmy usunęli Twoje dane, abyśmy przekazali Tobie kopię danych itp.)

15 Jak złożyć skargę do osoby regulującej?

Ochrona Twoich danych osobowych i naszych relacji z Tobą jest dla nas bardzo ważna. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa do ochrony danych, skontaktuj się z naszym Koordynatorem ds. RODO pod adresem: [email protected].

Jeśli jednak nie możesz zznleźć porozumienia z naszym koordynatorem ds. RODO lub chcesz skontaktować się z Brytyjskim organem ds. ochrony danych w celu złożenia skargi, skontaktuj się z biurem komisarza ds. Informacji, z którym można się skontaktować pod adresem: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

1 Mizkan Euro składa się z firm: Mizkan Euro Ltd., Mizkan Euro Partners Limited i Mizkan Euro Holdings Limited
2. Konsument jest końcowym użytkownikiem Produktów Mizkan. Klient to sprzedawca detaliczny i/lub dystrybutor, któremu Mizkan bezpośrednio sprzedaje swoje produkty.
3 Specyficzną sytuacją może być konkretna kampania, wydarzenie, podczas którego rozdawaliśmy próbki, lub prowadziliśmy konkurs itp.